שער רביעי החברה והמדינה הלאומית - טרנספורמציה של ערכים דתיים לערכים לאומיים