פרק שנים־עשר ישיבת לידא - מוסד ייחודי ללימודים גבוהים

הרב יצחק יעקב ריינם , מייסדה ומנהיגה הראשון של תנועת ה ' מזרחי / ייזכר בתולדות ישראל בזכות תפקידו המכריע בייסודה של המפלגה הציונית הדתית הראשונה . ידוע פחות חידושו האידאולוגי והמעשי בייסודה של ישיבה מודרנית , ישיבה שלימדו לימודי קודש וחול כאחד . הרב ריינם יסד בליטא שתי ישיבות כאלה : האחת בשווינציאן בשנות השמונים למאה הי"ט והשנייה בלידא בעשור הראשון למאה העשרים ' . הרב ריינם היה איש ציבור נועז שלא חשש להביע את דעותיו ואף לעשות מעשים שלא היו מקובלים על ההנהגה הרבנית בזמנו ובמקומו . בחריפות ביקר את דרכי הלימוד בישיבות המסורתיות , שהיו בנויות על פלפול והיסקים אסוציאטיביים , ותלה גם בהן את המשבר החברתי שהייתה נתונה בו החברה היהודית במזרח אירופה . על בסיס ניתוח חריף של משבר הישיבות והחינוך המסורתי ולמורת רוחם של רבני הזמן גם הקים את הישיבות . הרב ריינם כתב רבות גם בענייני הלכה ועוד יותר באגדה , ובכתביו הציע דרכי דיון והיסק לוגיים השונים מן המקובל בחברת הלמדנים . גדול יותר היה פרסומו בספרי הדרוש והאגדה שבהם פיתח סוגה ספרותית זו בצורה מקורית , והיא שימשה מדריך ומופת כבר בחייו ' . בשנות השמונים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי