פרק אחד־עשר הקמת ה'מזרחי' באמריקה והספר "שיבת ציון" (ניו־יורק תרע"ו)

הספר "שיבת ציון " הופיע בוורשה בשנת תרנ " ב ( 1891 ) בשני חלקיו ובו הסכמות רבנים לתנועת 'חובבי ציון . ' עורך הספר היה העיתונאי והסופר אברהם יעקב םלוצקי . הצורך להוציא אסופת הסכמות רבניות מרחבי רוסיה , ובייחוד מליטא , נבע מהתערערות תמיכתם של החוגים המסורתיים בתנועה ' . ההתערערות נבעה מאופיים החילוני מקצת אנשי העלייה החדשה בארץ בשנות השמונים , מדמותה החילונית של הנהגת התנועה ומהפולמוםים ההלכתיים שהתעוררו עם הקמת המושבות וקשייהן לעמוד במגבלות ההלכה . הספר "שיבת ציון " מביא עשרות מכתבים אשר מקצתם נכתבו שנים רבות לפני שיצא לאור ולא רק בזיקה לתנועת 'חובבי ציון . ' מקצת המכתבים נכתבו לעניין תנועת 'חיבת ציון ' אך לא בזיקה למשבר שחל בתנועה בסוף שנות השמונים ובתחילת שנות התשעים . שאר המכתבים אמנם היו תגובה ישירה למשבר הנזכר . הספר " שיבת ציון" הוא פרי יזמות קודמות להגן על רעיון 'חיבת ציון' מפני מחרפיו בקרב החוגים המסורתיים ברוסיה ובפולין . הספר יצא לאור בתמיכת 'הוועד האודסאי ' שהוקם באייר תר " ן ( 1890 ) כדי לתמוך במעשיהם של חובבי ציון בארץ . לקיבוץ המכתבים התגייסו פעילים בתנועת 'חובבי ציון ' שה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי