פרק תשיעי ציונות ואנטי־ציונות ביהדות המסורתית במזרח אירופה

החברה המסורתית האשכנזית ידעה במהלך התקופה המודרנית משברים אחדים שנגעו בערכיה הדתיים הבסיסיים ומחמתם נדרשה לעשות ראורגניזציה ערכית וחברתית משברים אלו היו כרוכים בהתפשטות החסידות , ההשכלה , הרפורמה והציונות ובמאבקים עמן . המאבק בהשכלה נגע בהיבטים חברתיים של פרודוקטיביזציה ולמשנה החינוכית של השכלה רבנית מול השכלה כללית . המאבק בחסידות עסק בעיקר בהבדלים ובהדגשים למיניהם בפולחן הדתי ובאופייה של ההנהגה . המאבק ברפורמה נגע מלבד בהיבטים הללו גם באשיות ההלכה . אולם האיום הציוני היה הקשה מכול שכן ביקש לכבוש את המלכה בביתה . לאמור , הציונות ניסתה לרשת את הקהילה המסורתית הן במקומות חיותה בחוץ לארץ הן בארץ ישראל , שנועד לה מקום מרכזי בתקוותיה המשיחיות של הקהילה המסורתית . הציונות קראה תיגר על היהדות המסורתית לכל היבטיה , אם בהצעת זהות לאומית יהודית מודרנית , אם בהכפפת החברה המסורתית לאורחות חיים חדשים המאיימים על ההלכה ואם בשאלות של אמונה באשר להגדרות גלות וגאולה . אין אספקט חברתי או רוחני בחברה המסורתית שהציונות לא קראה עליו תיגר . את הדברים ניסח אחד מכתבי העיתון החרדי "הפלס : " "הם הציונים פי שני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי