פרק שביעי אחד־העם ו'בני משה': "נסיון שלא הצליח"?

אגודת 'בני משה ' הייתה אגודת סתרים בתוך תנועת 'חיבת ציון . ' האגודה קמה בשנת 1889 סביב אחד העם , שמשנתו שימשה לה השראה והדרכה . אחד החברים המכובדים ביותר ב ' בני משה ' היה העיתונאי והעורך בן אביגדור , הוא אברהם ליב שלקוביץ מתלמידיו של אחד העם . בשנת 1913 פרסם מאמר פולמוסי ושמו 'אחד העם ובני משה , ' ובו תקף את מורו לשעבר ' . הוא התעלם מתרומותיו של אחד העם הוגה הדעות המקורי ושם את הגותו ללעג , ולא זו בלבד אלא שילח חצי סטירה בתפקידו כמנהיג ' בני משה , ' ובלשונו "בכתבים נוצרה האגודה , ובכתבים אמרו לפחת בה נשמת חיים , ובכתבים נתבטלה . " בן אביגדור לא היה יחיד בדעתו שאגודת 'בני משה ' לא הייתה אלא פרשה חולפת . אחד העם עצמו הכתיר את המאמר שבו תיאר את תולדות האגודה בשם "נםיון שלא הצליח . " השאלה הנשאלת אפוא היא אם אמנם לא הייתה האגודה אלא פרשה חולפת מדוע הרבו חבריה כל כך לכתוב עליה , ומדוע האמין אחד העם בחשיבותה . פעמים רבות חזר אחד העם ואמר שהוא מתכוון לכתוב את קורות התנועה , וכאשר השליט סדר במסמכיו האישיים זכו אלה שהיו קשורים ב ' בני משה ' לתשומת לבו הקרובה . אגודת 'בני משה ' נוסדה בעקבות השת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי