פרק שישי י"מ פינס - מנהיגו של היישוב היהודי בארץ

במעגלות היישוב הישן יחיאל מיכל פינם הגיע ארצה בחודש אלול תרל"ח ( ספטמבר ( 1878 לשמש נציג ' מזכרת השר משה מונטיפיורי . ' הקרן הוקמה בשנת 1874 לכבוד מונטיפיורי לרגל מלאות לו תשעים שנה . פינס נבחר לאחר התלבטות ציבורית רחבה , שהשתתפו חברי 'ועד השליחים ' בלונדון , רבנים ומשכילים ממזרח אירופה ומנהיגי הציבור היהודי בארץ ובייחוד האשכנזים . התכונות שחברו באישיותו של פינס ועשוהו ראוי לתפקיד הן כמדומה ברורות לעין . מוצאו ממשפחה ליטאית מכובדת ברוז ' ינוי שליד גרודנה וביאליסטוק התאים למוצאם של רוב אנשי היישוב הישן האשכנזי בארץ , אשר היה גם הרכיב המרכזי ביותר ביישוב זה . השליטה בציבור האשכנזי הייתה בידי הרבנים הליטאים אשר גם שלטו בוועד הכללי של הכוללים . היו לו קשרי משפחה עם מנהיגי היישוב בארץ וקשר ישיר עם יוסף ריבלין , מזכיר 'ועד כל הכוללים . ' כן היו לו קשרים עם דמויות בולטות ביהדות ליטא ובהן הרב דוד פרידמן , רבה של קרלין , שהיה גיסו , ועם זאב יעבץ , העיתונאי וההיסטוריון , שגם הוא היה לגיסו . פינס היה חתנו של שמריהו לוריא , הגביר ממוהילב , שהיה בזמנו בארץ ושמר על קשרים קרובים עם מנהיגי יהודי ליטא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי