פרק שני האורתודוקסיה היהודית במזרח אירופה - קווים לעלייתה

חקר האורתודוקסיה התרחב והעמיק בשנים האחרונות . כבר מקובל להבחין בין טיפוסים של אורתודוקסיה : אורתודוקסיה , נאו אורתודוקםיה , אולטרה אורתודוקסיה , חרדים , דתיים לאומיים ואורתודוקסים מודרניים . מקצת הטיפוסים מקורם במערב אירופה ובמרכז אירופה ואחרים - במזרח אירופה . הזרמים האורתודוקסיים במערב אירופה ובמרכזה וכן באמריקה כבר נחקרו במידה רבה ' , ואילו האורתודוקסיה במזרח אירופה 2 כמעט לא נחקרה . שנים רבות היה נראה שהאורתודוקסיה המזרח אירופית היא בעיקרה תגובה ללאומיות . מכאן הנטייה לאחר את זמנה לאמצע שנות התשעים למאה הי " ט , כאשר ההתנגדות ללאומיות המתגבשת נעשתה אבן פינה להתגבשות ארגונים אורתודוקסיים כנגד הלאומיות העולה . ברם , לאור המחקר החדש מסתמן כי כבר בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים היו גישושים להתארגנות אורתודוקסית , אשר לא התממשו לפעילות חברתית ממוסדת . התגבשות האורתודוקסיה המזרח אירופית , לא כולל גליציה ורומניה , היו לה שני פנים : הפן האידאי תאולוגי ולאחריו הפן המטה הלכתי והפן ההלכתי . הפן האידאי התגבש במהלך פולמוס התיקונים בדת בשנים , 1871-1868 כאשר התגבשה בו העמדה האורתודוקסית הא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי