מבוא: אורתודוקסיה בין המצרים

עקרונות ומושגים דת ולאומיות הדת כתופעה חברתית מסמנת אצל חוקרים רבים - היסטוריונים , אנתרופולוגים וסוציולוגים - את העולם השמרני , הימי ביניימי , הן מבחינה פוליטית הן מבחינה ערכית . לעומת זאת הלאומיות מאופיינת כתופעה מודרנית ואצל רבים גם כתופעה חילונית ' . יש חוקרים המניחים שהלאומיות כתנועה חברתית באה לתת לחברה וליחיד זהות שאבדה להם עם אבדן הזהות הדתית . הבנה סטראוטיפית וחד ממדית זו של ההיסטוריה האנושית במאתיים השנים האחרונות נמצאת היום תחת ביקורת נוקבת של ההיסטוריונים של החברה ושל ההיסטוריונים של הדת . גם אם מוסכם כי הלאומיות עולה בחברה שבה הזהות הדתית מתערערת , עדיין אין חולק שהזהות הלאומית משתמשת ברכיבים של המסורת הדתית לעיצוב זהותה , ולעתים היא מוצדקת בשונות הדתית של קבוצה לאומית אחת מחברתה . רבות הדוגמאות שבהן הלאומיות מגייסת את S . N . Eisenstadt , 'Studies of Modernization and Sociological Theory' , History and 1 Theory , 13 ( 1974 ) , pp . 226 , 230 ; C . J . Hayes , 'Nationalism ' , Encyclopaediaof the ; Social Sciences , 11 ( 1933 ) , p . 243 סמית , נציונליזם במאה העשרים , עמ '...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי