פתח דבר

הספר אם "תעירו ואם תעוררו - אורתודוקסיה במצרי הלאומיות " הוא פרי עבודה שנים רבות . בכללו הוא המשך ושכלול לספרי הקודם "דת וציונות " ( תש " ן . ( הנושאים העולים בו עניינם מכלול היחסים בין ארץ ישראל , תורת ישראל ועם ישראל , שהתגלמו בתקופה הטרום ציונית מראשית המאה הי " ט ועד לימינו אלה . הדיון עוקב אחר גלגולי הנושאים האלה גם בתחום העיון וגם בתחום המעשה , גם בחברה האורתודוקסית הלא לאומית וגם בקרב הוגיה , מנהיגיה וחבריה של התנועה הלאומית ציונית ומדינת ישראל . פרקי הספר מתמקדים לעתים באישים בולטים ולעתים בבעיות תמטיות של העניינים ההיסטוריים הנידונים . דברים שפרסמתי בנושאים אלו בעבר עודכנו ושופצו . רבים וטובים נתנו ידם להשלמת עבודה זו ואזכיר את הבולטים שבהם . את שם הספר נתנה ידידתי המשוררת חוה פנחס כהן . שלמה רוזנר קרא את כתב היד והעיר הערות מחכימות , שאת מקצתן ניצלתי לשיפור כתב היד . אסתר גולדנברג יצאה מגדרה לשיפור הלשון והסגנון . טלי בן יהודה התקינה את כתב היד והביאה את הספר לידי גמר . ידידיי אמנון רז קרוקוצקין ואבריאל בר לבב קראו פרקים אחדים והעירו הערות מועילות . את כתב היד בשלמותו קרא חבר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי