פרק שבעים־ותשעה קרובה לחנוכה לר' פינחס הכהן

. 1 דר' מנחם זולאי פרסם מדפי ה'גניזה' קרובה לר' פינחס הכהן י והקדיש לה מבוא חשוב . אנו למדים מדבריו , שאותו ר' פינחס הוא הוא ר' פינחס הנזכר בהקדמת האגרון לר' סעדי' גאון בין המשוררים הראשונים . מלאכת חכמה חשובה נעשתה במהדורה זו . סגנונו של המחבר דורש עיון וחיפוש רב : רמזי מדרשים והלכות מכאן וקשיי לשון , בדרך הקליר , מכאן . המהדיר מגלה את המקורות ומקל לנו את הקריאה . ראוייה לשבח מידת זהירותו , שאינו אץ להשערות ונמנע מלפרש ומלנקד ספקות . גנזי קדם ה ( תרצ-ד ) . 102-101 Mitteilungen des Forschungsinstituts fur Hebraische Dichtung , Band I pp . 150- 174 1 2 הרבב * זכרון לראשונים , מחברת חמישית , חוברת ראשונה , עמי נ . אצמצם את דבריי , בזה בהערות אחדות על כמה פרטים שבלשון קרובה זו , אפשר שיעלה בידי להוסיף משהו . אקדים כמה מילים . ידוע , שרבים הם השינויים שבין נוסחאות הירושלמי ובין נוסחאות הבבלי , שינויים בעניין ושינויים בלשון . כבר העירו על כך רבים , ואין צורך לומר , שרבים הם המקומות הטעונים עיון , בירור וסידור . אף מובן מאיליו , שהפייטנים הראשונים , בני א"י , כשם שהם מעורים בחיי הארץ ובמנהגי...  אל הספר
מוסד ביאליק