מפתח

אדום 65 אוגוז חאן 88 אווארייר 89 אוואריס ( צען המקראית ) 64 אוסטריה 49 אוסטרליה 94 31 אוסיאן (*) 76 74 אוקשוט , מ' ( 4 ) 104 אור ( 13 ) 108 אורדריך ויטאליס ( 12 ) 104 אורוסקו , חוסה קלמנטה 95 איגנטייף , מייקל 31 איזוקרטס 60 איזידור מסביליה ( 12 ) 104 איטליה 35 24 אייסכילוס 61 אים הוף , אולריך 54 אירופה 53 50 40 35 29 28 24 15 ;( 6 ) 102 98 94 79 54 מזרחית 104 94 53 50 40 36 30 20 ;( 11 ) מערבית 96 94 74 26 ;( 18 , 15 ) 109 מרכזית 50 20 אירלנד 57 אירן ( 19 ) 105 63 אלזס 29 25 אלסטר 89 אלפרד , מלך אנגליה 58 אמון ךה 64 אמריקה 94 89 74 20 אנגליה 89 55 53 51 אנגלס , פרידריך 102 77 50 29  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית