ביבליוגרפיה

אנדרסון , בנדיקט , 999 ו : [ 19911 קהיליות מדומיינות : הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה , מאנגלית : דן דאור , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה . בלוך , מארק , תשמ"ח : החברה הפיאודלית , ירושלים : י"ל מאגנס . גלנר , ארנסט , : 119831 1994 לאומים ולאומיות , מאנגלית : דן דאור , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה . דינור , בן ציון , : 1959 ישראל בגולה , כרך ראשון , א , [ מבוא , [ תל אביב : דביר , עמ' ה-נ . הרצברג , אברהם , תש"ל : הרעיון הציוני , ירושלים : כתר . ויטל , דוד , : 119751 1991-1978 המהפכה הציונית , א-ג , מאנגלית : ברוך מורן . תל אביב : עם עובר והספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית . לואיס , ברנרד , : 1955 הערבים בהיסטוריה , מאנגלית : יונתן רטוש , תל אביב : כתבים . : 1976 - צמיחתה של תורכיה המודרנית , מאנגלית : משה זינגר ורבקה גוטליב , ירושלים : י"ל מאגנס . מוסה , ג'ורג' ל / : 1993 הנופלים בקרב , מאנגלית : עמי שמיר , תל אביב : עם עובד . צ'ריקובר , אביגדור , תשכ"ג : היהודים והיוונים בתקופה ההלניסטית , תל אביב : דביר . שטרן , מנחם , תשב"ט : "ימי הבית השני , " תולדות עם ישראל ,...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית