הערות

הערות לפתח דבר ו מי שטרן , "לזכר חיים הלל בן ששון ז"ל , " ציון , נד ( תשמ"ט , ( עמ' . 146 2 ח"ה בן ששון ( עורך , ( תולדות עם ישראל , א-ג , תל אביב תשב"ט , א , עמי טו . 3 שם , עמי יט . 4 מ' שטרן , "הקנאים והסיקריקים : ענפים של תנועת חרות לאומית / ' קתדרה , ו ( תשל"ו , ( עמ' = ) 55-52 מי שטרן , מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , ירושלים תשנ"א , עמ' . ( 312-309 A . D . Smith 1998 , p . 226 5 A . D . Smith 1991 , 1992 a and 1998 , p . 192 6 Smith 1998 , p . 195 7 8 שם , עמ' . 226 9 שם , עמ' . 142-117 10 שם , עמ' . 225 הערות להקדמה 1 לבמה ניתוחים מוקדמים יותר של הוויכוחים ההיסטוריוגרפיים , ראו המאמרים בתוך . Tipton 1972 לבמה מן הדיונים המאוחרים יותר , ראו ; Forde , Johnson , and . Murray 1995 תיארתי בקווים כלליים את ההסברים של במה היסטוריונים לאומות וללאומיות בתוך . A . D . Smith 1992 b 2 פרדיגמה אפשרית חמישית , הפרדיגמה הפוסט מודרניסטית , הולכת ומתגבשת לכאורה . ואולם , היא מתייחסת למעשה לקבוצה רופפת למדי ולא שלמה של גישות . על כן קשה לכנותה פרדיגמה במלוא מובן המילה , מאחר שגישות מגוונו...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית