ד. סיכום

נושאים אלה , יחד עם התפיסה האתנית הסמלית שממנה הם נובעים , יכולים להבהיר רבים מן הוויכוחים סביב האתניות והלאומיות ולספק הבנה מעמיקה יותר לבעיית התפקיד של האומות ושל הלאומיות בהיסטוריה . המחלוקות העיקריות בין הפרימורדיאליסטים , הפרניאליסטים והמודר ניסטים מתלבנות משאנו מאמצים את ההבחנה בין קהילייה אתנית לאומה , ונוקטים מתודולוגיה של משך הזמן הארוך כדי לחשוף את היחסים המורכבים בין העבר , ההווה והעתיד ואת מקומן של ethniesTi והאומות בתוכם . כך אפשר להימנע מהקרנתה של לאומיות רטרוספקטיבית , ובד בבד לעמוד נכוחה על נוכחותן הרווחת ועל משמעותן של הזהויות התרבותיות הקיבוציות בתקופות טרום מודרניות . הגישות האתניות הסמליות מצביעות על דרכים שבהן נקשרו זהויות תרבותיות קיבוציות קדומות יותר לאומות המודרניות , ובו בזמן לוקחות בחשבון אי רציפויות היסטוריות ביניהן ואפשרות של צירופים חדשים של קטגוריות אתניות ושל קהיליות אתניות בהיווצרותן של אומות חדשות . באופן דומה , הדגשת מרכיבים סמליים ותרבותיים מאפשרת לנו להשתחרר מחזיקות הביולוגיות , בעודנו מתמודדים עם הבעיה היסודית של עוצמתה ואחיזתה הרגשיות של הלאומיות...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית