7. התמדה והשתנות של אומות

מניתוח זה גם עולה , שטרם נכנסנו לעידן הבתר לאומי . אכן , הזהויות הלאומיות בחברות המערביות המתקדמות עוברות תמורות של ממש בעקבות אובדן האימפריות וההגירה גדולת הממדים של בני עמים שונים מבחינה תרבותית . הדבר משתקף בפרשנויות הרבות הניתנות באמצעי התקשורת לזהויות לאומיות , לייבואן ולהוראתן של היסטוריות לאומיות , ולחזונות ולתוכניות המתחרות בנושא היעדים הלאומיים . כמו כן , הדבר משתקף גם בזכויות האדם הרבות שמעניקות המדינות הלאומיות למהגרים שאינם אזרחים , זכויות שמקורן בבריתות ובאמנות בינלאומיות או אזוריות ( אירופיות . ( אבל כל זה אינו מצביע על התפרקות האומות ועל התפוגגות הזהויות הלאומיות , אלא רק על השינויים החלים בהן בהשפעת כוחות גלובליים . ( Soysal 1994 ; Billig 1995 , chap . 6 ) בניגוד להבחנות של הקונסטרוקציוניסטים ושל פוסט מודרניסטים אחרים , גורסות הגישות האתניות הסמליות כי אין אנו צפויים לממש את ביטול הלאומיות או את ההתעלות מעל לאומות עוד עשרות שנים רבות . הן אינן מבססות את תחזיתן רק על העדות החיונית והנפוצה של פרצי לאומיות בני זמננו בחלקים שונים של העולם , או רק על החשיבות שאנשים רבים עדיי...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית