5. נתיבי התהוותה של האומה

כיצד אפוא אנו יכולים להתחקות אחר הגניאלוגיות של האומות המודרניות ואחר שלבי התהוותן ? הנחה חשובה של הגישה האתנית הסמלית היא הצורך לנתח את עליית האומות במונחים של קשרים אתניים קודמים ותצורות עממיות קודמות . ממלכות נטו להתגבש סביב "גרעין אתני" מסוים : אוכלוסיות שולטות התאחדו באמצעות קשרים משוערים של מוצא משותף ושל תרבות מקומית , ובמקרים מסוימים התרחבו הקשרים בהדרגה עד לשילובם של אזורים נידחים וקהיליותיהם האתניות , והמעמדות הנמוכים יותר בכלל זה . כך אירע באומות הראשונות שקמו במערב , דוגמת האנגלים , הצרפתים , הקסטיליאנים והשוודים , Tilly 1975 ) מבוא ; 1 . ( A . D . Smith 1986 , chap . 6 במסגרת זו אפשר להתחקות אחר דפוסים שונים של התהוות האומה . לדעת ג'ון ארמסטרונג , גורמים רבים השפיעו על הופעת האומות בטווח הארוך : הבדלים בסגנונות החיים של נוודים ושל יושבי קבע , ההשפעה של התרבויות הדתיות הגדולות כגון הנצרות והאסלאם , רישומם של אדמיניסטרציות 1 mythomoteurs ( מיתוסים פוליטיים מכוננים ) אימפרי אליים , דפוסים שונים של ארגון כנסייתי , וברמה הנמוכה ביותר - שכיחותם של "קווים שגויים" בשפה , במיוחד...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית