3. אתניות - מיתוסים, זיכרונות וסמלים

האתנו-סימבוליזם , כפי שמורה שמו , רואה את המרכיבים המרכזיים של תופעות האתניות והלאומיות כמרכיבים חברתיים תרבותיים אך גם סמליים , ולאו דווקא כמרכיבים דמוגרפיים או פוליטיים . פרט לסמלים שונים , כגון שפה , לבוש , אמבלמות , פולחנים ומוצרי אמנות , מורכבים יסודות אלה מזיכרונות , ממיתוסים , מערכים וממסורות , ומן הנוהגים הממוסדים הנגזרים מהם . אלה הם היסודות שג'ון ארמסטרונג הדגיש כשטבע את המושג "מכלולי מיתוסים וסמלים" אתניים . ארמסטרונג טען , בעקבות פרדריק בארת , כי אשכולות מובחנים של מרכיבים סימבוליים אלה מציינים את גבולות n ethnies ושומרים עליהם . האשכולות הסימבוליים הללו הם גם סובייקטיביים , בהתייחסותם לתפיסות ולאמונות פרטיות , וגם אובייקטיביים , מאחר שהאופן שבו הם מעוצבים יוצר מבנה של יחסים חברתיים ושל מוסדות תרבותיים המתמידים לאורך הדורות , ללא קשר לאמונות ולתפיסות פרטיות כלשהן , Barth 1969 ) מבוא ; Armstrong . ( 1982 , chap . 1 חשיבות מיוחדת נודעת למיתוסים , לסמלים ולזיכרונות של התחלות אתניות , של בחירה , של מולדת ושל תקופה הנחשבת לתור זהב קדום . רשומות ההיסטוריה רצופות דוגמאות של מיתו...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית