2. קהילייה אתנית ואומה

נושא חשוב שני הוא ההבחנה בין המושגים קהילייה אתנית , ethnie ) בפי שמכנים אותה הצרפתים ) לבין האומה . בהקשר זה אני מגדיר קהילייה אתנית כ"אוכלוסייה אנושית שיש לה שם , מיתוסים של אבות קדמונים משותפים , זיכרונות היסטוריים משותפים , יסוד אחד או יותר של תרבות משותפת , זיקה למולדת ומידה מסוימת של סולידריות , לפחות בקרב האליטות . " אמנם לקהיליות האתניות ולאומות משותפים היסודות של שם , מיתוס וזיכרון , אבל מרכז הכובד שלהן שונה : ethnies מוגדרות בעיקר באמצעות המיתוסים של אבותיהן הקדמונים ובאמצעות זיכרונותיהן ההיסטוריים , ואילו אומות מוגדרות באמצעות הטריטוריה ההיסטורית שבה הן שוכנות ובאמצעות תרבויות ההמונים הציבוריות שלהן וחוקיהן המקובלים . לאומה חייבת להיות מולדת , ואילו קהילייה אתנית אינה חייבת בכך , ועל כן יש קהיליות אתניות בפזורה . במקרה של האומה , תרבות ההמונים הציבורית עוטפת את כל חבריה . לעומת זאת תרבות הקהילייה האתנית יכולה להיות מוגבלת למגזרי האליטות , ואף ייתכן שעבורם יתקיימו מערכת חוקים נפרדת וסוג שונה של חינוך . כפי שראינו , המושג אומה כולל יסודות אתניים ואזרחיים כאחד : מיתוסים וזיכרונ...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית