1. המשך הארוך

הקונסטרוקציוניסטים החברתיים מתחילים את ניתוח האומות והלאומיות שלהם מנקודת מבט מודרנית , אפילו עכשווית , או מעתיד חזוי . לעומת זאת , בעלי גישה אתנו סמלית דוגמת ג'ון ארמסטרונג , ג'ון האצ'ינסון ואנוכי , מדגישים את חשיבות הטיפול בהיסטוריה של זהויות תרבותיות קיבוציות ושל אידיאולוגיות קיבוציות כמעין היסטוריה של אומות ושל לאומיות לאורך פרקי זמן ארוכים . הדבר עולה בהחלט בקנה אחד עם העדויות על כך שהלאומיות היא תנועה אידיאולוגית מודרנית ושאומות רבות הן מאוחרות וחדשות כאחת . ואולם , אומות מודרניות אלה אינן נוצרות יש מאין ; יש להן תקדימים טרום מודרניים , ועל כן נדרשת חקירה כדי לקבוע מה הבסיס שעליו הן קמו . לקשר בין העבר , במיוחד "העבר האתני" או העברים האתניים , להווה הלאומי נודעת השפעה מכרעת . העבר יכול להשפיע על ההווה הלאומי בשלוש דרבים עיקריות : ( א ) הישנות . הגדרת העבודה שלנו למושג אומה מתייחסת אל " אוכלוסיית אנשים שיש לה שם , השוכנת בטריטוריה היסטורית או במולדת ולכל חבריה יש מיתוסים וזיכרונות משותפים , תרבות ציבורית המונית , כלכלה אחת , וזכויות וחובות משותפות . " מכאן משתמע שזהויות תרבותיות ק...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית