ג. הסבר אתני־סמלי של אומות ולאומיות

הביקורת על הקונסטרוקציוניזם החברתי מספקת בסיס להסבר חלופי של תופעת האומות והלאומיות , מיקומן בהיסטוריה ותפקידיהן ההיסטוריים . זהו הסבר אתני סמלי במהותו , המבקש לקשר אומות ולאומיות בעידן המודרני לזהויות תרבותיות ורגשות קיבוציים קודמים . בהמשך הדיון אציג את נושאיו העיקריים של ההסבר תחת שבע כותרות : המשך הארוך la long ) ;( duree קהילה אתנית ( ethnie ) ואומה ; מיתוסים , זיכרונות וסמלים אתניים ; יסודות אתניים של אומות ; נתיבי התהוותה של האומה ; תפקיד הלאומיות ; ולבסוף , התמדה והשתנות של אומות .  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית