ב. ביקורת על הקונסטרוקציוניזם החברתי

כלום יכולים אנו לתמוך באמת ובתמים בהשקפה זו על האומה , השקפה שהיא בתר לאומית בבסיסה ? רעיון מרכזי של הקונסטרוקציוניזם החברתי בנוסחיו הרבים הוא רעיון האומה כמוצר תרבותי בר חישול ומודרני . לאמיתו של דבר , הוא כה בר חישול עד שלשווא אנו מחפשים הגדרות ברורות של האומה ושל הלאומיות . כמו כן , תפיסות אלה חסרות בסיס סוציולוגי איתן . בניגוד למודרניסטים הקלסיים , דוגמת דויטש וגלנר , הקונסטרוקציוניסטים החברתיים מטפלים באומה כטקסט נרטיבי או כמוצר תרבותי , שכאשר מבצעים בו רקונסטרוקציה , הרי הוא מתפרק למרכיביו האתניים ; או , לחילופין , כמו במקרה של רוג'רס ברובייקר , הם דוחים לחלוטין כל רעיון של האומה כקהילייה ממשית . אלא שאם כך , כלום היו אנשים כה רבים ממשיכים להגדיר את עצמם כקהילייה לאומית חיה ומהותית , או בוחרים להקריב את חייהם למען מבנה ומוצר מעשה ידיה של האליטה , גם אחרי שהפוסט מודרניסטים ביצעו בו רקונסטרוקציה ? וכבר הראה מיכאל ביליג , שהרעיונות של אומה ובית מושרשים במעמקי לשוננו ונוהגינו היומיומיים , והדבר מעיד על מציאות חברתית שלא ניתן לפרקה בקלות . הוא הדין ברעיון האתניות מרצון : גם כאן ישנם ג...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית