א. מסורות מומצאות, קהילות מדומיינות

הסכמה הקונסטרוקציוניסטית המובהקת ורבת ההשפעה ביותר היא ככל הנראה זו שהציגו אריק הובסבאום ושותפיו . הם רואים באומה יצירה של הלאומיות ולפיכך יישות חדשה ומאוחרת . לדידו של הובסבאום עצמו , עידן הלאומיות נפתח בשנת 8 30 ו בקירוב , למרות הדוגמה של המהפכה הצרפתית . הוא נפתח בלאומיות המונית דמוקרטית ופוליטית כוללת של האומות הגדולות , ובעקבותיה , אחרי 870 ו , באה לאומיות פלגנית , אתנית לשונית ולעתים קרובות ימנית של האומות הקטנות Hobsbawm 1990 , ) . ( chap . 4 בעידן אחרון זה , אנו עדים לתפוצתן של מסורות מומצאות של האומה - בולמוס של הקמת אנדרטות , ( statuomania ) תחרויות ספורט , חגים לאומיים וכיוצא באלה . ( Hobsbawm and Ranger 1983 , chap . 7 ) בניגוד למקבילותיהן שקדמו להן , מסורות אלה , שהומצאו לאחרונה , הן יצירות מכוונות ובלתי משתנות . הן אינן מסתגלות ומתפתחות , כמו מנהגים ומסורות בחברות קדם תעשייתיות . הן קונסטרוקציות חברתיות פוליטיות שנצרפו ואפילו פוברקו בידי מהנדסי תרבות , המעצבים במיוחד סמלים , מיתולוגיות , טקסים ונרטיבים היסטוריים , שתכליתם לענות על צרכים המוניים מודרניים . לא זו בלבד שיו...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית