ז. סיכום: בעיות הפרניאליזם

ביצירתו של ג'ון ארמסטרונג , ובמיוחד בכרך החשוב שלו , Nations before , Nationalism משולבות שתי הגרסאות של הפרניאליזם , ואכן אומות אלה תופסות בה מקום נכבד . מן הצד האחד , ארמסטרונג מציע דפוס של גורמים טרום מודרניים של הטווח הארוך והבינוני המובילים להופעה ההדרגתית של הזהות הלאומית המודרנית . מן הצד האחר , גוף הספר אינו עוסק באומות אלא בזהויות אתניות באסלאם ובנצרות בימי הביניים . דומה כי אתניות ומעמד של אומה חד הם בעיני ארמסטרונג , כי "אומות" חוזרות ונשנות לאורך ההיסטוריה , ולפחות כמה מהן יכולות להתהדר בהיסטוריה רציפה בת מאות שנים , אם לא אלפי שנים . לכן , סביר להניח שארמסטרונג יתייחס לאומה היהודית ולאומה הארמנית כאל אומות פרניאליות בשני מובניו של המונח , שכן הן התקיימו ברציפות מן העת העתיקה בפזורותיהן , ואחרי הפסקה ארוכה חזרו להתקיים בצורה טריטוריאלית לאומית . ( Armstrong 1982 , esp . chap . 7 ; 1997 ) אינני סבור שצירוף זה של אתניות ולאומיות , מן הצד האחד , ושל מעמד אומתי רציף וחוזר ונשנה , מן הצד האחר , מועיל להבנתה של הבעיה של האומות ושל הלאומיות ותפקידן בהיסטוריה . דומה שהוא מערפל ומוס...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית