ו. אומות עתיקות?

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם שאלות אלה של זהות לאומית והישנותה ורציפותה היא באמצעות עיון בתולדותיהן של שלוש האומות העתיקות שציין מאייר , בזו אחר זו . היוונים : נתחיל ביוונים של העת העתיקה . לדידו של מאריו אטיליו לוי , יש לראות ביוונים של העת העתיקה אומה , אף שהיתה זו אומה שסועה ומחולקת לערי מדינה ( poleis ) שונות ; הלס , יוון העתיקה , היתה האידיאל . היא הופיעה במקום בולט ברטוריקה של המדינאים ושל אנשי הרוח היוונים . ביטוייה המפורסמים ביותר היו "תולדות המלחמות הפרסיות" להרודוטוס וחיבורו של פריקלס משנת 430 לפני סה"נ , "נאום ההספד , " שהציגו את חזון אתונה כ"מופת חינוכי ליוון" . ( Levi 1965 ) מנגד , מוזס פינלי , ששאל את הבחנתו של מיינקה ( Meinecke ) בין Kulturnation ( אומת תרבות ) rra 1 K ) Staatsnatioirb מדינה , ( שלל מן היוונים של העת העתיקה כל תחושה או תפיסה של מעמד אומתי פוליטי . בהשוותו את "מעשים וימים" של הסיודיוס , לרבות קינתו על תקופת האבן , העידן החמישי של האדם , עם נבואות החורבן של ירמיהו , כותב פינלי : לנביא העברי היתה נקודת התייחסות אחת ויחידה - עמו , אומתו , ואילו למשורר היווני ...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית