ה. פרניאליזם חוזר ונשנה

בשלב מסוים של דיונו על המקרה האנגלי טוען אדריאן הייסטינגז , 1997 ) פרק , ( 2 כי הממלכה האנגלו סאקסית של המלך אלפרד ויורשיו כבר היתה אומה אנגלית . משמעות הדבר היא כי הכיבוש הנורמני פגע מעט מאוד בתחושת האומתיות האנגלית במאות האחת עשרה והשתים עשרה , השקפה שבה דוגל ההיסטוריון של ימי הביניים ג'ון גילינגהאם Gillingham ) . ( 1992 חוקרים אחרים של ימי הביניים ספקניים יותר . לזלי ג'ונסון Johnson ) , ( 1995 לדוגמה , מטילה ספק בטענות המציגות את האנגלו סאקסונים כאומה הנחשבת "אם קדמונית אמיתית" של האומה האנגלית המודרנית . אנו יכולים ללכת בעקבותיה ולשאול : כלום אפשר לאבד מעמד של אומה ? הרשאים אנו להניח , בהתייחס לאוכלוסייה נתונה , שהיא היתה אומה בתקופה מסוימת , ואחר חדלה להיות אומה , אך ורק כדי לשוב ולהתגבש כאומה בתקופה מאוחרת יותר , גם אם בנסיבות שונות ? האומנם אנו רשאים לראות באומה מאוחרת זו אותה אומה עצמה לאורך ההיסטוריה ? שאלה זו נשאלה לגבי יותר מאומה אחת , ולא רק מפי לאומנים מוטרדים . הייסטינגז סבור כי היהודים איבדו את מעמדם כאומה ושבו ומצאו אותו כעבור אלפיים שנה . מה הם היו אפוא בתקופת הביניים ...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית