ב. היסטוריוגרפיה מודרניסטית

אף שהיסטוריונים רבים קיבלו זה מכבר את הנחות המודרניזם הכרונולוגי , הרי שרק מאז שנות השישים של המאה העשרים , בעקבות קארל דויטש , כדורי וגלנר , החלו רבים מהם לאמץ גם את המודרניזם הסוציולוגי . הם מנסים להדגים כיצד הופעת המודרניות לבדה היתה מסוגלת ליצור עולם של אומות ושל מדינות לאום , בצד אידיאולוגיות לאומיות . למעשה , לדידם של רבים מן ההיסטוריונים הללו , המדינה המודרנית הממוקצעת , השואבת את כוחה מן הקפיטליזם ומן התיעוש , היא זו שאחראית לעליית האומות והלאומיות ולהפצתן ( ראו : ; Deutsch 1966 דברי המבוא והסיכום של Tilly . ( 1975 ; Kamenka 1976 ; Tivey 1980 ; Alter 1989 PTOJK לבאר טענה זו באמצעות שתי דוגמאות . הראשונה היא השקפתו של ג'ון ברוילי , שהלאומיות היא תנועה מודרנית בתכלית ופוליטית לחלוטין . מטרתה , כך הוא טוען , היא לתפוס את שלטון המדינה ולהחזיק בו , באמצעות העלאת טיעונים לאומיים . טיעונים אלה הוא מגדיר כדלקמן : טיעון לאומי הוא דוקטרינה פוליטית המושתתת על שלושה נימוקים : ( א ) דבר קיומה של אומה בעלת אופי מפורש וייחודי . ( ב ) האינטרסים והערכים של אומה זו קודמים לכל האינטרסים והערכים ה...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית