א. האורתודוקסיה המודרניסטית

חוקרים רבים ואף רוב הציבור המשכיל הניחו בעבר כי אומות ולאומיות הינן למצער פרניאליות , אם לא פרימורדיאליות . אפשר היה למצוא אומות בכל מקום ומקום בתיעוד ההיסטורי , גם אם הן לא היו חלק מן הטבע או ממצב האדם כשלעצמו . אמנם , חוקרים אלה היו יכולים להודות שהלאומיות , התנועה המכוונת שתכליתה לעורר אומות מתרדמתן , מאוחרת למדי , אבל האומה עצמה , לדידם , קיימת מקדמת דנא , מאז קיומה של היסטוריה כתובה . וכל זאת מבלי להתכחש לעובדה שאומות מסוימות היו שרויות בתרדמה והיו זקוקות ש"יקיצו" אותן כדי שיגשימו את ייעודן העתיק ( ראו : . ( Walek-Czernecki 1929 ; Pearson 1993 מלחמת העולם השנייה טרפה את ההנחות המודעות למחצה הללו . גם אם רבים בקרב הציבור המשכיל עדיין דבקים באמונה שאפשר להתחקות אחר שורשי אומותיהם הם כמה מאות שנים לאחור , מרבית החוקרים בימינו זנחו אתהפרניאליזם הישן . תחת זאת , הגישה השלטת בימינו היא מודרניסטית בתכלית . המודרניסטים מציגים שלוש הנחות : ( 1 ) אידיאולוגיות לאומיות ושיטת מדינות הלאום הינן מודרניות , היינו , מאוחרות מבחינת זמנן וחדשות באופיין ; ( 2 ) אומות וזהויות לאומיות אף הן מאוחרות וחד...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית