ה. סיכום

אף על פי כן , ולמרות כל מגבלותיו , נודעת לפרימורדיאליזם התרבותי חשיבות משני טעמים , תיאורטי ואמפירי . מבחינה תיאורטית , הוא חושף את חולשתם של תיאורים היסטוריים אינסטרומנטליסטיים : אמונתם המופרזת של תיאורים אלה בכוחה של האליטה לתמרן את ההמונים ; כישלונם להתייחס ברצינות להיבטים הסמליים של הלאומיות ; הטייתם האתנוצנטרית , הקובעת שהמערב הוא הנורמה והפוליטיקה של קבוצות לחץ היא המודל ; ועיוורונם לתפקידים שממלאים הן המקודש הן האתניות בליבוי ההתלהבות של ההמונים ובנכונותם להקרבה עצמית . גם במישור האמפירי , חושף הפרימורדיאליזם התרבותי את כישלונם של הסברים וולונטריסטיים טהורים , ושל הסברים המבוססים על אינטרסים , להבחין בנוכחותם של ממדים אתניים ותרבותיים אפילו בסוגי הלאומיות החילוניים והרציונליסטיים ביותר . עלינו לזכור דווקא את המאפיינים האורגניים והפרימורדיאליים כביכול של האומות ושל הלאומיות לסוגיה , מאפיינים שהדגישו לראשונה רוסו , הרדר והרומנטיקנים . אם נסתפק בכמה מן הדוגמאות היותר חילוניות , אזרחיות ושוחרות מודרניזציה , נציין את תפקיד "האתניות הקדושה" בפולחנות המהפכה הצרפתית ובאידיאלים שלה ; את ...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית