ד. פרימורדיאליזם תרבותי

כלום עלינו להסיק כי קשרים אתניים חיוניים לאומות השונות או ללאומיות לסוגיה , כפי שמניחים חסידי ההיסטוריציזם האורגני ? זה מה שאכן עולה מהניתוח עד כה . כשם שהלאומנים הראשונים וההיסטוריונים המוקדמים של הלאומיות חתרו לשלב בין התמורות שחלו ביסודות המגוונים של הלאום ולהתחשב בהן , כך שומה עלינו היום לזנוח הבחנות פשטניות ומגמות התפתחותיות כדי שנוכל לחשוף את המקורות העמוקים יותר של הזיקות העממיות לזהויות תרבותיות קיבוציות . זה המקום שבו מעלים אלה הקרויים פרימורדיאליסטים תרבותיים תרומה חשובה , גם אם תרומתם נתפרשה לא נכון . הם מצביעים על כוחם המתמשך של קשרים אתניים , אשר לעתים תכופות מעניקים את הגושפנקה לזכויות ולחובות החוזיות של הסדר האזרחי המודרני . קהיליות שפה , מיתוסים של מוצא , זיכרונות ומנהגים משותפים וזיקות למולדת הם רק מקצת המאפיינים התרבותיים בני הקיימא שאדווארד שילס ( Shils 1957 ) וקליפורד גירץ * ( Geertz 1973 ) ביקשו להדגיש ( בהתאם למסורת מבית מדרשו של דורקהיים , ( כשהבחינו בין קשרים פרימורדיאליים לקשרים אזרחיים בחברות מודרניות - אם בהתייחס לטקסים כגון טקס ההכתרה הבריטי , ואם בהתייחס לק...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית