א. לאומיות אורגנית ולאומיות וולונטריסטית

האנס קוהן ( Kohn ) הוא זה שהסב את תשומת הלב להבדלים בין שתי גרסאות אידיאולוגיות של לאומיות : הוולונטריסטית והאורגנית , בספרו רב ההשפעה , שנכתב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה : The idea of Nationalism ([ 1944 ] 1967 a ) ( רעיון הלאומיות . ( לפי הטיפולוגיה שלו , צורות וולונטריסטיות או איגודיות ( assotiational ) רווחו במערב , היינו , ממערב לנהר הריין - בצרפת , בארצות השפלה ובמיוחד בבריטניה ובאמריקה . מנגד , במרכז אירופה ובמזרחה , ברוסיה , במזרח התיכון ובחלק גדול מאסיה שלטו צורות אורגניות של לאומיות . בין שני סוגי הלאומיות היו כמה מאפיינים סותרים , אבל הניגוד הבסיסי ביניהם נגע ליחסם של היחידים אל הקבוצה . בשני סוגי הלאומיות חייבים כל יחיד ויחידה להשתייך לאומה ; אין סיכוי להישרדות מחוץ לגורם המקשר של האומה . ואולם , בגירסה הוולונטריסטית , היחיד או היחידה יכולים , באופן עקרוני , לבחור לאיזו אומה ברצונם להשתייך ; במובן זה , האומה היא התאגדות פוליטית חוזית . אידיאל וולונטריסטי של אומה מבטיח את זכותם של יחידיה לבחור את האומה שאליה הם משתייכים . לעומת זאת , גרסאות אורגניות של לאומיות דוחות מכל וכ...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית