פרק ראשון וולונטריזם והאומה האורגנית

המונח פרימורדיאליזם * הוא מונח חדש למדי המשמש בהוראות מרובות , אך לעתים קרובות נלווית אליו נימה של גנאי . במונחים כלליים , הוא מתבסס על הרעיון שלתכונות ולתצורות תרבותיות מסוימות נודעת השפעה מכרעת על חייהם של אנשים , השפעה החפה במידה רבה מאינטרס "רציונלי" ומשיקול פוליטי . במובן מסוים , הקשרים הנובעים מתכונות ומתצורות אלה מחייבים אותנו . הם מצויים מחוץ - ולעתים קרובות מעל - לבחירות הרציונליות ולמרדף אחר אינטרסים חומריים המאפיינים חלק ניכר מחיינו . בין הקשרים הללו תופסים מקום בולט הקשרים הנגזרים מתכונות תרבותיות , כגון קרבת דם ומוצא , שפה , דת ומנהגים , ובמו כן טריטוריה היסטורית . קשרים אלה נוטים לעורר את התחושה של השתייכות לקהילה , שאותה אנו מכנים מוצא אתני או קהילה אתנית . הם אף מכוננים את הבסיס להתפתחות המאוחרת יותר של האומות ושל הלאומיות . מטעמים אלה , מצטיינות האומות והלאומיות לסוגיהן בצביון ייחודי ותופסות מקום מיוחד בהיסטוריה . במובן זה , אפשר להגדירן כקמאיות , פרימורדיאליות , כלומר , כאלה הקיימות כביכול מקדמת דנא , ב"סדר הזמן הראשוני" של הטבע ' . אין בנמצא גרסה אחת של פרימורדיאליזם...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית