האומה בהיסטוריה

'j iwx ד ' סטיו ; החבו י י . ו ^ יכ ^ וריח . חי ^ ראליח . אנתוני ד' סמית האומה בהיסטוריה במת ירושלים להיסטוריה על שם מנחם שטרן עורך הסדרה יוסף קפלן  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית