חלק שני

[ לח ] צדק רם לא יגלה צדק , ולכן הוא צדק . צדק נמוך יח ^ ש שלא יאבד צדק . ולכן אינו צדק . צדק רם לא יפעל , ואץ לו חפץ בפעולה . צדק נמוך יפעל , וי # לו חפץ בפעולה . חסד רם יפעל , T v v - : ואץ לו חפץ בפעולה . T 1 " I » " : ישר רם יפעל , ויש ... לו חפץ בפעולה . ? T I T אדיבות .-. רמה T T תפעל י , ~ ; וכשאין איש נענה לה , תח & ' ף את : v זרועה ד ותכפה : ? : ? . עצמה . T : - לפיכך ' T ? : משאבד TV דאו , r נתגלה T-: צדק ; מיןאבד צדק , נתגלה חסד ; מ ^ אבד חסד , נתגלה ישר ; מ $ אבד ישר , נתגלתה אדיבות .  אל הספר
מוסד ביאליק