חלק ראשון

נא ] דאו , אשר תוכל להגדירו , אינו דאו נצחי . : - T שם , אשר תוכל לכנותו , אינו שם נצחי . נטול השם הוא מקור ךאשיתם של שמים וארץ . - בעלת השם .. - - : היא . אמם T ' של V רבוא : דברים T . על כן לעולם נטול תאוות רואה את הנסתר שלו ' . לעולם בעל תאוות רואה את הנגלה v : ? - שלו . שני ?? אלה מוצא אחד להם v T T v T v " : ושמות נבדלים . יחד הם נקראים תעלומה , תעלומה לפנים מתעלומה . : - T — .- T - ; - זה השער לכל הנסתרות . - T : T : 1 של דאו . נב ] הכל תחת השמים יודעים את יפי ה"פה , : -T - . : - ומתוך זה את הכעור ; הכל יודעים את טיב הטוב , ומתוך זה את הרע . על כן  אל הספר
מוסד ביאליק