רשימת המשתתפים בקובץ

פרופ ' אלי בר נביא מוזיאון אירופה , בריסל מר אלון קול בית הספר להיסטוריה , אוניברסיטת תל אביב ד " ר ניקול הוכנר המחלקה למדע המדינה , תכנית בלימודי תרבות , האוניברסיטה העברית בירושלים ד " ר דב םטוצ'ינסקי המחלקה להיסטוריה כללית , אוניברסיטת בר אילן ד"ר אילן רחום המחלקה להיסטוריה כללית , אוניברסיטת בר אילן פרופ' חדוה בן ישראל החוג להיסטוריה , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר דנים שרביט המחלקה לסוציולוגיה , למדע המדינה ולתקשורת , האוניברסיטה הפתוחה ד " ר ערן סגל מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי , אוניברסיטת חיפה ד " ר עוזי רבי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה , אוניברסיטת תל אביב פרופ ' אייל זיסר החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה , אוניברסיטת תל אביב פרופ ' בנימין נויברגר המחלקה לסוציולוגיה , למדע המדינה ולתקשורת , האוניברסיטה הפתוחה ד"ר פולה קבלו מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות , אוניברסיטת בן גוריון בנגב ד"ר ניר קידר הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן ד"ר אבי נוב בית הספר למשפטים , המכללה למינהל , המסלול האקדמי , ראשון לציון 245 Benyamin Neuberger From Pan-African Nation...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי