מפתח

אבהא 210 אביניון , נסיכות 26 25 אבן םעוד , מלך סעודיה 183 182 17 216-211 207 203 197 193-191 אבן םעוד , מוחמר 206 אבן סעוד , עבדאללה 209 אבן ךפאךה , חמד 214 אברמוביץ , מנחם מנדל 288 אגידיום רומנוס 71 70 א דהנה , מדבר 210 207 אדוארד השלישי , מלך אנגליה 22 אדוארדס , בוב 276 אדנאואר , קונרד 161 אדריסית , אמירות 212-210 אוגוםטינוס 107 אוטמן , פרנםואה 113 אוליוורס , רוזן דוכם 101-97 אומייה , שושלת 227 אוסטריה 169 אוסטרליה 284 11 אורוגוואי 11 אחד העם 137 אח'וואן 214-212 אחמד אבן את ' ניאן 214 אחמד אלג ' אבר -195 193-190 185 183 199 197  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי