המדינה הריבונית ומשטר המס בעידן של גלובליזציה

אבי נוב מבוא מאמר זה מבקש לבחון את השפעות הגלובליזציה על מערכת המם . הטענה המרכזית שתוצג בו היא שבעידן של גלובליזציה יכולתה של המדינה הריבונית לגבות מסים פוחתת , ובהתאמה פוחתת יכולתה ליזום וליישם מדיניות רווחה . תופעה זו נובעת מגורמים אחדים , בין היתר מההתקדמות הטכנולוגית ומהניוד הגובר של גורמי הייצור , אך בעיקר מהתחרות בין המדינות על תושבים ותאגידים . יש המסיקים מכך כי בלא " פעולות הצלה " תקרוס מדינת הרווחה , ומשום כך על המדינה מוטלת חובה לפעול כדי למנוע את הפגיעה הצפויה . במאמר זה אציג טיעון נגדי , אשר אמנם מקבל את ההנחה בדבר השפעותיה של הגלובליזציה על גביית המסים , אך מציע מסקנה אחרת , אופטימית יותר . השאלה היסודית שיש להתמודד עמה היא מהו תפקיד המדינה , במיוחד בהינתן השפעות הגלובליזציה . הטוענים שיש לפעול כדי להציל את מדינת הרווחה סבורים כי ראוי לנקוט סדרת פעולות אשר יגבירו את יכולת גביית המס של המדינה , ומדובר בעיקר בשיתוף פעולה גלובלי בין מדינות . כפי שאציג במאמר , בשיטות אלו יש חסרונות רבים , ובפרט שהן עשויות להוביל לפגיעה ביעילות הכלכלית וברווחת התושבים . סדר הדברים במאמר הוא כד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי