ארגונים חוץ־ממשלתיים בחברה היהודית בארץ ישראל ובמדינת ישראל

פולה קבלו בשנים האחרונות גוברת המודעות לקיומם של ארגונים חוץ ממשלתיים , התנדבותיים ובלא כוונת רווח , שמטרתם לקדם מטרות ולספק שירותים או צרכים במגוון תחומים , וכן גדלה ההתעניינות בהם . ההתארגנויות זוכות לכינויים מגוונים , והמרחב שהארגונים פועלים בו גם הוא זוכה לתיחומים שונים ולכותרות שונות - המגזר העצמאי , ( independent sector ) המגזר ההתנדבותי , ( voluntary sector ) המגזר השלישי וחברה אזרחית ' . כל המסגרות הללו נבחנות היום ביתר שאת הן בתקשורת הן במחקר האקדמי , והדבר מתגלם בין השאר בהגדרת תחום מחקר , בהקמת מסלולי לימוד אקדמיים לניהול מוסדות ללא כוונות רווח , בהופעת כתבי עת ובהתארגנות של אגודות חוקרים ביךלאומיות . בקרב חוקרי התחום , על ביטוייו העכשוויים , שוררת הסכמה רחבה שאנו עדים ל"מהפכה התאגדותית " המתרחשת בעולם בעשור ומחצה האחרונים . לטענת החוקרים אותה "מהפכה התאגדותית " מתבטאת הן בגידול במספר הארגונים הן בחותם שהם מותירים במגוון מישורי החיים . יש המפתחים את הרעיון ומוצאים שיש כאן תופעה רחבה עוד יותר , המעוררת שאלות חדשות בעניין משמעות החיים הדמוקרטיים ומקומה 4 של המדינה ושל המערכת ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי