סוחרים ושליטים בתהליך כינון המדינה: המג'לס הראשון בכוויית (1921)

ערן סגל מבוא בחברות מזרח תיכוניות השתמר דפוס מרכזי של התייעצות . דפוס זה מעוגן ביסודות המסורת השבטית ואומץ במסורת האסלאמית , הלוא הוא המג'לם ( מועצה ' . ( המועצה הייתה כלי חשוב במיוחד במסורת השבטית , שבה השיתוף בתהליך קבלת ההחלטות היה משמעותי . החברה השבטית פעלה על יסוד הסכמה , כלומר יכולתו של השליט ליישם החלטות הייתה תלויה בהסכמה רחבה לצעדים שהוא נקט , ולכן לעתים הוא נדרש לנקוט אמצעי שכנוע , או הפעלת לחצים והתפשרות , כחלק מתהליך ההתייעצות . המועצה ביסודה היא גוף לא פורמלי . אמנם השליטים נהגו לערוך כינוסים קבועים , בעיקר לצורך ענייני המשפט , אך למתכנסים לא הייתה השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות . גם אישים מרכזיים אחרים בחברה השבטית נהגו לערוך כינוסים ולקיים התייעצויות כדי לגבש עמדות בנושאים מגוונים . בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים החל להתרחש בישויות השבטיות ( Chiefdom ) במזרח התיכון , ובמיוחד בחצי האי ערב , תהליך של התחזקות , והוא זוכה במחקר למונח "כינון מדינה" . ( State-Formation ) המונח "מדינתיות " ( Stateness ) של ג'ון פיטר נטל מסייע להסביר את השינוי . לפי תפיסה זו קבוצות שאין ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי