בין הפטיש הגלובלי לסדן הרב־תרבותי על הריבונות ומדינת הלאום באיחוד האירופי

דניס שרביט עם קריסתו של הקומוניזם במזרח אירופה החל בסתיו 1989 הכריז פרנסים פוקויאמה כי בהיעדר כל חלופה פוליטית וכלכלית אחרת ראויה לשמה "הניצחון של המשטר הדמוקרטי והשיטה הקפיטליסטית בעולם מבשר את 'קץ ההיסטוריה ' . "' אמנם המציאות סתרה את הנבואה , וקץ ההיסטוריה איננו נראה באופק לנוכח המלחמות בין מדינות והסכסוכים האתניים הפנימיים הרבים המתחוללים בעולם , בין שנקבל את תפיסתו של םמואל הנטינגטון המזהה בהתפרצותם "התנגשות בין ציוויליזציות" בין שלאו . עם זאת , תחת "קץ ההיסטוריה " הולך ומתגבש קונסנזוס אחר בתוך הקהילה המדעית הצופה את סופה של מדינת הלאום הריבונית . ספרות המחקר שופעת תאוריות ותיאורים המצביעים , מי בעצב מי בשביעות רצון , על צמצום היקפה של הריבונות ותחולתה בהווה ועל היעלמותה של מדינת הלאום בעתיד , באירופה תחילה ובאיחוד האירופי בפרט . בניגוד לאמונה האידאולוגית הרואה באומה תופעה נצחית אשר ימיה כימי האנושות , קנתה לה אחיזה התפיסה שהאומה היא תופעה היסטורית חולפת , והמדינה בין שהיא המקור לה בין שהיא יציר כפיה - היא מבנה היסטורי שאפשר לקבוע לו נקודת התחלה ברצף הזמן , פריחה ושיא , וכן שפל וש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי