ריבונות ולאומיות

חדוה בן ישראל במאמר זה בכוונתי להתמקד קודם כול בקשר שבין ריבונות ללאומיות : האם המבנה של מושג הלאומיות כולל ריבונות פוליטית ? ישנן אין ספור תאוריות על מהות הלאומיות . עליי מקובלת התאוריה המינימליסטית והגרעינית , שהלאומיות נוצרת כאשר קבוצת תרבות מאמצת ביטוי פוליטי או שאיפות למדינה ריבונית ; ובמסגרת התאורטית של הגדרה זו הריבונות בוודאי כלולה . מהגדרה זו משתמעת לא רק ריבונות של מדינת הלאום לנוכח העולם החיצון , אלא גם ריבונות של האומה בתוך מדינת הלאום הקיימת או הנכספת . גם מבחינה היסטורית שני סוגי ריבונות אלו היו צמודים להוויית הלאומיות מאז החלו לדון בה לפני כמאתיים שנה . כלומר , מאז התפיסה שהלאומיות היא עיקרון פוליטי , היא קשורה גם בריבונות העם - בדמוקרטיה . בחלק השני של המאמר אסביר מהו לדעתי טיבו של הרכיב התרבותי ומה הקשר שלו עם הרכיב הפוליטי . בחלק השלישי והעיקרי אנסה לפתח ולתאר את המהות והגוונים של הרכיב הפוליטי בלאומיות , שביטוייו אינם רק ריבונות המדינה , ריבונות האומה , אלא גם ריבונות האזרח היחיד . בחלק הרביעי והאחרון אתמקד במצב הלאומיות ובמדינת הלאום היום . כאמור , ישנן תאוריות רבות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי