מושג הריבונות וניצני לאומיות צרפתית בתקופתו של פיליפ "היפה"

אלון קול תקופת שלטונו של פיליפ הרביעי , "היפה ( 1314-1285 ) , " הייתה ציון דרך משמעותי וביטוי נאמן לעלייתה של המונרכייה בצרפת . מה שאפשר לכנות בזהירות הדרושה " הישות המדינית הצרפתית " על כל מנגנוניה החלה אז את צעדיה הראשונים . משימתו העיקרית של פיליפ הייתה להבטיח כי הסמכות המלכותית תוכר בכל מקום בגבולות הממלכה . כדי ליישם מדיניות זו היה על פיליפ להפוך את צרפת לממלכה המבוססת על מנהל יעיל ושלטון מרכזי חזק ; היה עליו להפוך את צרפת לישות מדינית מאוחדת ומודעת יותר לזהותה . המדיניות המלכותית ניסתה להבטיח אחידות , עד כמה שאחידות הייתה אפשרית בארץ כה מגוונת - במנהל , בשיפוט , וחשוב מכול , לנוכח צרכיה הכספיים של הישות המדינית המתהווה , אחידות במערכת הפיננסית . הניסיון לבסס מרכז שלטוני בעל ריבונות , מונופול וסמכויות בתחום הכלכלה והמשפט מעיד , לפחות במישור המנהלי מוםדי , כי הרעיון שצרפת היא ישות פוליטית בעלת שלטון מאורגן קרם עור וגידים . שאיפתו של פיליפ לאיחוד פוליטי , משפטי וכלכלי , מתוך הדגשת ריבונותו , עמדה בסתירה למציאות הפאודלית של פיצול סמכויות פוליטיות בראשית מלכותו . כדי להתמודד עם בעיה ז...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי