מבוא

ארבעה עשר המאמרים המכונסים בכרך זה הם פרי עיבוד והרחבה של הרצאות שנישאו בכנס העשרים ושמונה של החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ( ט - ' י"א בתמוז תשם"ד , 30-28 ביוני . ( 2004 בחירת נושא הכנס הושפעה מתחושה של היסטוריונים רבים שאחרי עשרות שנים שבהן בלטה בחקר ההיסטוריה מגמה להתרכז בתחומי החברה , הכלכלה , התרבות וההיסטוריה של חיי היום יום , ניכרת בשנים האחרונות התעניינות מחודשת בהיסטוריה פוליטית , לאומית ובין לאומית . מגמה זו מושפעת בוודאי גם מן השינויים המתרחשים במעמדה של המדינה המודרנית ובנסיבותיה ובגישות השונות אל המדינה בהיותה צורת הארגון הפוליטי השוררת בעולם . מדינות , אפשר לומר , היו מאז ומעולם . משחר ההיסטוריה , מהזמן שבו בני האדם התיישבו ביישובי קבע בטריטוריות מתוחמות , לימדו עצמם קרוא וכתוב , חוקקו חוקים וקיימו שלטונות מרכזיים , מסוג זה או אחר - מאז ואילך היו מדינות . ועם זאת חלפו אלפי שנים עד אשר החלו לקרוא להוויה השלטונית משפטית חברתית תרבותית כלכלית הזאת "מדינה" ( באנגלית . ( state קודם לכן קראו להן בשמות אחרים - " ממלכה , " "פולים" , ( polis ) "אימפריה" - א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי