תוכן העניינים

7 אילן רחום : מבוא 21 אלי בר נביא : חזרה לפוליטיקה - על המדינה , הריבונות והמדינה הריבונית 31 אלון קול : מושג הריבונות וניצני לאומיות צרפתית בתקופתו של פיליפ "היפה " 59 ניקול הוכנר : חוקי היסוד של צרפת בעיני קלוד דה סייםל וז'ן בודן 79 דב סטוצ'ינםקי : "טעותו של םליוריגו" - הנוצרים החדשים והמדינה הקורפורטיבית בחצי האי האיברי בראשית העת החדשה 107 אילן רחום : המילים "מדינה , " "ריבונות" ו"מהפכה" - מקומן בשיח הפוליטי באירופה בראשית העת החדשה 135 חדרה בן ישראל : ריבונות ולאומיות 153 דנים שרביט : בין הפטיש הגלובלי לסדן הרב תרבותי - על הריבונות ומדינת הלאום באיחוד האירופי 177 ערן סגל : סוחרים ושליטים בתהליך כינוך המדינה : המ ' ? לס הראשון בכוויית ( 1921 ) 201 עוזי רבי : כינונה של הממלכה הסעודית - תהליך ייחודי של בניית מדינה במזרח התיכון 219 אייל זיסר : סוריה המודרנית - האומנם דוגמה ומופת למדינה הטריטוריאלית המזרח תיכונית ? 245 בנימין נויברגר : מלאומיות פאן אפריקנית באמריקה לריבונות ול"בניין אומה " טריטוריאלית באפריקה הפוםט קולוניאלית 275 פולה קבלו : ארגונים חוץ ממשלתיים בחברה היהודית בארץ ישרא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי