חזרה לפוליטיקה המדינה המודרנית, לאומיות וריבונות

שרף אילן mm חזרה לפוליטיקה המדינה המודרנית , לאומיות וריבונות חזרה לפוליטיקה המדינה המודרנית , לאומיות וריבונות עורך אילן רחום A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים המערכת המדעית פרופ' ירחמיאל כהן ( יו"ח , פרופ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ' גדעון פוקס , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ריכוז הספר : טליה יקיר עריכה לשונית : נועה שליטין הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי