רשימת המקומות שפרקי הספר נדפסו בהם לראשונה

פרק ראשון : 'כיווני מחקר והלכי רוח בחקר פרשנות ימי הביניים בצפון צרפת , ' ש' יפת ( עורכת , ( מחקרים במקרא ובתלמוד : הרצאות ימי העיון ביובל הששים של המכון למדעי היהדות , ירושלים תשמ"ז , עמ' = 39-17 ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות , 25 ( תשמ"ה , ( עמ' 18-3 פרק שני : 'The Tension Between Rabbinic Legal Midrash and the "Plain Meaning" ( Peshat ) of the Biblical Text : An Unresolved Problem ?' , C . Cohen et al . ( eds . ) , Sefer Moshe : The Moshe Weinfeld Jubilee Volume , Winona Lake , Ind . 2004 , pp . 413-418 פרק שלישי : 'תיאורי הגוף ודימויי היופי בפרשנות הפשט לשיר השירים בימי הביניים , ' מ' בר אשר ואחרים ( עורכים , ( דבר דבור על אופניו . מחקרים בפרשנות המקרא והקוראן בימי הביניים מוגשים לחגי בן שמאי , ירושלים תשס"ז , עמ' 162-133 פרק רביעי : '" Lebanon" in the "Transition from Derash to Peshat : Sources , Etymology and Meaning ( with Special Attention to the Song of Songs )' , S . M . Paul et al . ( eds . ) , Emanuel : Studies in Hebrew Bible , Septuagint and Dead Sea Scrolls in Honoro...  אל הספר
מוסד ביאליק