פרק שמונה־עשר פירוש החזקוני לתורה: לדמותו של החיבור ולמטרתו

[ א ] פירוש החזקוני לתורה זוכה לאחרונה להתעניינות מחודשת : הוא יצא לאור במהדורה חדשה מידו של חיים דב שעוועל , נכלל ב'תורת חיים' ( מהדורה חדשה של מקראות גדולות , ( הערות אחדות על אודותיו נכללו בערך 'פרשנות המקרא' באנציקלופדיה המקראית , שיצא לאור גם בחוברת נפרדת , ויוסף עופר דן בהיבטים אחדים של הפירוש במאמר שייחד לו . ואמנם הפירוש לתורה של ר' חזקיה ב"ר מנוח - שעל אודותיו אין אנו יודעים כמעט ולא כלום - הוא עבודה רבת היקף ועניין , המבטאת פן חשוב של הפרשנות היהודית בימי הביניים . אחד ההיבטים המרכזיים של פירוש החזקוני לתורה הוא השימוש שהפירוש עושה במקורותיו , ור' חזקיה מתייחס לעניין זה במפורש ובהרחבה בשיר ההקדמה לחיבור . עניין זה ישמש נקודת מוצא לדיון דלהלן , ובאמצעותו אנסה לאפיין את 1 ח"ד שעוועל , חזקוני : פירושי התורה לרבינו חזקיה ב"ר מנוח , ירושלים תשמ"א ( להלן : שעוועל . ( 2 מ"ל קצנלבוגן ( עורך , ( תורת חיים : חמשה חומשי תורה , ירושלים תשמ"ו-תשנ"ג . 3 מ' גרינברג ( עורך , ( פרשנות המקרא היהודית : פרקי מבוא ( ספריית האנציקלופדיה המקראית , א , ( ירושלים תשנ"ב . 4 י' עופר , 'פירוש החזקוני לת...  אל הספר
מוסד ביאליק