פרק שבעה־עשר פירוש ר' יוסף קרא לאיוב: לדמותם ולתפוצתם של פירושים קומפילטוריים בימי־הביניים

1 א ] פירוש ר' יוסף קרא לספר איוב זכה לאחרונה לדיון רחב ומקיף מידי משה ארנד , וכן הכין ארנד מהדורה מדעית חדשה של פירוש זה בהוצאת מוסד הרב קוק . מן הדיון בפירוש איוב לעצמו משתמעות מסקנות לגבי קשת רחבה של נושאים , כגון : מלאכתו הפרשנית של ר' יוסף קרא ודמותו כפרשן המקרא , מקומו של ספר איוב בהוויה הרוחנית היהודית של ימי הביניים , וענייני יסוד בהנחותיה ובדרכיה של הפרשנות היהודית בימי הביניים . ארנד אכן דן בהיבטים אחדים של נושאים אלה , הן בספרו הן במספר מאמרים נוספים , וכן זכו לאחרונה להתעניינות מחודשת פירושיהם של רש"י ורשב"ם M . Ahrend , Le commentairesur Job de Rabbi Joseph Kara , Hildesheim 1987 1 ( להלן ; ארנד , קרא . ( מאמרי ביקורת על חיבור זה : א' נהר , 'על ספרו של מ"מ ארנד / בית מקרא , כה 1 פב ] ( תש"ס , ( עמ' ; 287-286 א' טויטו , 'על חקר פרשנות המקרא היהודית צרפתית , ' תרביץ , נא ( תשמ"ב , ( עמ' on Job ' , JQR , 72 ( 1981-2 ) , pp . 153-155 ; 526-522 M . Sokolow , 'Ahrend's Yoseph Qara 2 הפירוש ראה אור בעבר בשתי מהדורות : בהמשכים , בכתב העת , MGWJ כרכים -1856 ) 7-5 ;( 1857 חי"א גד ...  אל הספר
מוסד ביאליק