פרק שישה־עשר דיון לשוני מבית מדרשם של בעלי התוספות: בין תי"ו דגושה לתי"ו רפה (אגב 'צמתד' - שיר השירים ד 1)

[ א ] זיהוי השורש של המילה 'צמתך / המופיעה במקרא רק עם כינוי קניין ( שלוש פעמים בשיר השירים [ ד ; 3 , 1 ו [ 7 ופעם אחת ביש' מז , ( 2 הוא אחד מנושאי המחלוקת בין מנחם בן סרוק לדונש בן לברט . אף רבנו יעקב תם דן בו בהכרעותיו , ור' יוסף קמחי הוסיף על דברי קודמיו בספר הגלוי . לדעת מנחם שורש המילה הוא צמ"ת , בתי"ו שורשית , והוא מסווג אותה למחלקה נפרדת , בעלת משמעות משלה , בצד פעלים הנגזרים משורש זה : צמת מתחלק לשני ענינים . הענין האחד : 'לצמיתות לקנה אתו' [ ויק' כה ; 130 ' צמתתני קנאתי' [ תה' קיט . [ ... ] 1139 הענין השני : 'גלי צמתך חשפי שובל' [ יש' מז ;[ 2 'כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך' [ שה"ש ד ; 3 ו . [ 7 ענין עלף המה . דונש בן לברט חולק על גיזרון זה . לדעתו , שורש המילה הוא צ"ם , בשתי אותיות , והתי"ו אינה אות שורש אלא סיומת הנקבה ה"א , ההופכת בסמיכות לתי"ו : . A . Saenz-Badillos , Menahem Ben Saruq : Mahberet , Granada 1986 , p . 320 * במחלקה הראשונה מנחם מצטט ארבע מתוך שש עשרה הופעותיו של השורש צמ"ת במקרא ( ויק' כה ; 30 תה' קיט ; 139 איכה ג ; 23 תה' קא ( 5 ואינו מעיר על משמעותו . במחלקה ה...  אל הספר
מוסד ביאליק