פרק חמישה־עשר 'דרך החושקים': סימביוזה תרבותית בפירוש אנונימי לשיר השירים מימי־הביניים

1 א ] בהקדמה לפירושו על שיר השירים הקדיש כריסטיאן דוד גינזבורג פרק אחד לתולדות הפרשנות היהודית לספר זה , ובין היתר תיאר בקצרה פירוש אנונימי לשיר השירים שנמצא בכ"י אופנהיים 625 שבספריית הבודליאנה באוקספורד . את הערותיו הקצרות חתם גינזבורג בדברי עידוד לפרסום החיבור : 'אף על פי שכתב היד גרוע מאוד , ומחוק במקומות רבים [ ... ] הוא כולל פירושים רבי ערך [ ... ] פרסומו יהיה גמול ראוי לכל חוקר עברי שייקח זאת על עצמו , ומתנה לספרות המקראית והעברית . ' מי שנענה לאתגר זה באופן חלקי היה לאופולד דוקס , ששבע שנים מאוחר יותר פרסם קטעים נבחרים מן הפירוש האנונימי בכתב העת 'ישורון ; ' בעקבותיו הקדיש לו זיגמונד זלפלד דברים אחדים בספרו על תולדות הפרשנות היהודית לשיר השירים . בסופו של דבר ההדיר הנרי מתיוס את הפירוש בשנת , 1896 ובהקדמה הקצרה למהדורה רמז להיבטים המעניינים של חיבור זה . מיד לאחר פרסום הפירוש ייחד לו חיים בדודי ביקורת CD . Ginzburg , The Songof Songs , London 1 857 ( reprint : The Songof Songs and Coheleth , 1 with prolegomenon by S . H . Blank , New York 1970 ) , pp . 56-57 2 שם , עמ' . 57 3 י...  אל הספר
מוסד ביאליק